रांग

रांगेत उभे राहणे हे भाग्याचे लक्षण,
प्रत्येकाची रांग वेगळी, हेच त्याचे विलक्षण.

ह्या रांगेत रांगणाऱ्या प्रत्येक मानवाला
रणांगणावरच्या युद्धाचा रंग पटवून देणारा.

प्रारब्धाशी लढवून त्याच्या वर मात करणाऱ्या
इच्छुक वारीकरांना वारकरी बनविणारा,

अनंतापसून अनंतापर्यंत पोहोचणारा,
मृत्युलोकात ही भर्गलोक अनुभवण्याची सोय करणाराा.

अनिरुद्ध वेगाने प्रकाशाच्या माध्यमातून चैतन्य पसरविणारा,
तो अनिरुद्ध- एकमेव, अद्वितीय!

ही रांग आपल्या कुणाची ही नसून,
फक्त त्याची व त्याच्यासाठीच.

वाटेच्या प्रत्येक थांबवर त्याचा एक इशारा
आपला प्रवास सार्थक बनवते.

त्याला भेटण्याचा आनंद त्या रांगेच्या टप्प्यावर
ओसंडून वाहू लागतो.

ही रांग आहे ती संपूर्णपणे जगावेगळी,
ह्या रांगेचे शेवट, कुणाचं ठाऊक नाही इतुके आगळे.

आणि म्हणूनच..

रांगेत उभे राहणे हे भाग्याचे लक्षण,
प्रत्येकाची रांग वेगळी, हेच त्याचे विलक्षण.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.