जाणीव

उमड़ते प्रेम पाहता तुला,
स्मितहास्य उमलते तुला आठवता.

स्पर्श तुझा अनुभवतांना,
अश्रू वाहता वाहत नाही.

तुला भेटल्याचा आनंद,
शब्दांतून व्यक्तही होत नाही.

तुला सर्व माहीत आहे,
ह्याची जाणीव असतांनाही-

तुला सर्वच्या सर्व परत, परत सांगावेसे वाटते.

विस्मृती हीच नडते वारंवार,
आठवावी मला मग तुझीच ही लीला-

आहे जी नित्य अगाध.

ह्याची लीला हेची ज्ञान खरे,
अधिक तेची जाणन्याचे मोह न आवरे.

जो हे जाणे तोचि भवसागर तरे,
ह्याची जाणीव असणे-

हेही आहे सर्व संपूर्ण ज्ञान खरे!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.